Uduk Ště-Kot North, tř. vítězů, CAC, NV, BOB...jpg